KIJKWIJZER

Kijkwijzer waarschuwt ouders en opvoeders tot welke leeftijd een televisieprogramma of film schadelijk kan zijn voor kinderen. Kijkwijzer doet dat ten eerste met het geven van een leeftijdsaanduiding: Alle Leeftijden, 6 jaar, 9 jaar, 12 jaar en 16 jaar. Daarnaast zijn er de pictogrammen die de reden van het advies aanduiden: geweld, angst, seks, discriminatie, drugs- en alcoholmisbruik en grof taalgebruik.

 = Niet schadelijk/Alle Leeftijden      = Geweld
 = Let op met kinderen tot 6 jaar  = Angst
Let op met kinderen tot 9 jaar = Let op met kinderen tot 9 jaar  = Seks
 = Let op met kinderen tot 12 jaar  = Discriminatie
 = Geen toegang onder de 16 jaar  = Drugs- en alcoholmisbruik
   = Grof Taalgebruik 

16 jaar filmclassificatie

geen 16, dan geen toegang (ook niet begeleid door volwassene)

12 jaar filmclassificatie

kind(eren) met volwassene wordt (en) toegelaten, personeel wijst begeleider op de classificatie

kinderen, zonder volwassen begeleider, die naar het oordeel van de bioscoop jonger dan 12 jaar zijn worden geweigerd

kinderen, zonder volwassen begeleider, wordt bij twijfel over leeftijd naar leeftijd gevraagd en antwoord wordt geaccepteerd.


Toelatings- en verkoopbeleid
Een bioscoopexploitant is op grond van dit wetsartikel strafbaar wanneer hij een persoon jonger dan 16, toelaat tot een film met de classificatie 16. Een bioscoopeigenaar mag iemand om legitimatie vragen of, op basis van een vermoeden dat iemand jonger is dan 16 jaar, de toegang weigeren tot een film met de classificatie 16. Ook videotheken en winkels hebben met deze wet te maken: zij mogen geen dvd's of games met een 16-classificatie verkopen of verhuren aan personen jonger dan 16. Het is met ingang van 1 januari 2005 verplicht om vanaf 14 jaar een geldig identiteitsbewijs te dragen. De overheid geeft aan dat artikel 240a Wetboek van Straftrecht ook voor de andere leeftijden van toepassing is. In februari 2009 is een Convenant getekend tussen de branches, het NICAM en het Ministerie van Justitie. Dit moet leiden tot een betere handhaving van de leeftijdsgrenzen voor audiovisuele producten in bioscopen, winkels, videotheken en bibliotheken. In dit convenant is de afspraak opgenomen dat de leeftijdsgrens van 16 jaar gehandhaafd wordt. Voor de leeftijdsgrens van 12 jaar zal bij twijfel altijd naar de leeftijd gevraagd worden waarbij het antwoord als correct wordt beschouwd.

Meer informatie op de site van kijkwijzer: www.kijkwijzer.nl